De Bedrijfsjurist

De bedrijfsjurist

Wij zijn de bedrijfsjuristen met de toekomst van de ondernemer in het vizier. Als een meesterschaker denken wij tien stappen vooruit. We overzien mogelijke risico’s, voorkomen problemen en handelen doeltreffend. Noem ons dealmakers, legal projectmanagers, sparringpartners voor ondernemers op topniveau of gewoon slimme bedrijfsjuristen.

Wij zijn jurato

Onze legal vakspecialisten zijn betrokken bij fusies en overnames, vastgoedtransacties, herstructureringen, begeleiding van reorganisaties of ICT-trajecten. Ons motto is ‘eenvoudig als het kan en gedetailleerd als het moet.’ Wij staan voor contracten of procedures die strategisch creatief zijn. Recht voor z’n raap, soms tegendraads of zelfs eigenwijs. Zo behalen we het beste resultaat voor de ondernemer.

Over ons
Onze specialiteiten

Juridisch advies

Juridisch advies aan ondernemers is ons op het lijf geschreven. Wij zetten onze specialistische kennis in om de meest optimale koers te varen voor jouw onderneming. Dit gebeurt in begrijpelijke taal en met duidelijke adviezen. Door onze brede kijk op zaken, is onze raadgeving doordacht op alle fronten van de organisatie.

Legal project management

Omvangrijke juridische projecten pakken wij multidisciplinair aan, met een duidelijk doel voor ogen. Denk aan vastgoedprojecten, bedrijfsovernames (M&A), gerechtelijke procedures en herstructureringen. Onze specialisten werken nauw samen aan de hand van een slimme structuur en planning, waarbij duidelijke communicatie het sleutelwoord is.

'Iedere topondernemer kent alle mogelijke risico's.
Inzicht geeft uitzicht, dat is onze visie.'

Onze vakteams

Jurato blinkt uit in een aantal expertises. Onze juristen met dezelfde specialismen vormen een vakteam. Door deze expertises te combineren vormen wij een krachtige strategische partner voor iedere ondernemer.

Teams

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alle juridische aspecten waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Van het opstarten van een onderneming, het opstellen en het afsluiten van contracten, tot de begeleiding van fusies en overnames (M&A), samenwerkingen/joint ventures, (her)structureringen en faillissementen.

Het team beheerst alle facetten van het ondernemingsrecht en is met name gespecialiseerd in fusies en overnames (M&A). Onze bedrijfsjuristen werken in multidisciplinaire teams, waarin de krachten en expertises worden gebundeld die het project vereist. Wij begeleiden transacties van het prille begin tot de closing. Door gedegen legal projectmanagement, een goed gevoel voor verhoudingen, en met een duidelijke focus op resultaat hebben wij inmiddels een mooi track record opgebouwd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vanaf het moment dat een werknemer wordt aangenomen tot het moment dat de werknemer en werkgever afscheid van elkaar nemen, is er sprake van regels die vallen binnen het arbeidsrecht. Vakteam ‘Arbeid’ helpt jou bij alle mogelijke arbeidsrecht conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de contractuele aspecten van een arbeidsovereenkomst, achterstallig loon, concurrentiebeding en de rechtspositie van een werknemer en werkgever. Vrijwel iedere ondernemer met personeel krijgt dan ook met arbeidsrecht te maken. Vakteam ‘Arbeid’ is gespecialiseerd in de wettelijke opzegverboden, de ontslaggronden en de regels over ontslagbescherming. Bij conflicten zetten we in op business mediation. Echter wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij jou als ondernemer bijstaan in de rechtbank.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waar handel wordt gedreven, komen regelmatig conflicten voor. Grote belangen gecombineerd met hoog risico van partijen, vragen om een doordachte vastlegging. Het handelsrecht ziet toe op de juridische relatie tussen ondernemers. Onze juristen in vakteam ‘Handel & Logistiek’ hebben hun expertise in distributie, agentuur en franchising, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, het recht van reclame en meer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het privacy- en ICT-recht is continu in ontwikkeling. Nieuwe technologieën, big data en cloud computing, leiden tot nieuwe privacyvraagstukken. Bovendien verzamelen, bewaren en gebruiken organisaties op grote schaal persoonsgegevens. Hoe je met persoonsgegevens omgaat, wordt bepaald door complexe wetgeving. Ons vakteam ‘ICT & Privacy’ is gespecialiseerd in het kaderen van toekomstige risico’s of bij een acute bedreiging.

Enorm belangrijk voor een organisatie is het hebben van een goed privacybeleid. Denk aan het opstellen van een verwerkersovereenkomst en privacyverklaring voor jouw website. Uiteraard staan wij je ook bij in geschillen over privacy of gegevensbescherming.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zodra je vastgoed ontwikkelt, bouwt, (ver)koopt en/of (ver)huurt, kom je in aanmerking met vastgoedrecht. De risico’s nemen toe en de juridische vragen worden steeds ingewikkelder. Het is daarom raadzaam om tijdig een gespecialiseerd jurist in te schakelen.

Onder het vastgoedrecht vallen onder andere de juridische aspecten van bouwrecht, project – en gebiedsontwikkeling, financiering, verkoop, aankoop, (ver)huur en pacht. Daarnaast komen bij het vastgoedrecht verschillende zakelijke rechten aan bod, zoals opstalrecht, appartementsrecht en erfdienstbaarheid. Het vastgoedrecht heeft een sterke verbinding met het omgevingsrecht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jurato Incasso, onderdeel van Jurato Bedrijfsjuristen staat klaar voor jou als ondernemer. Het zou niet zo mogen zijn dat je veel te lang moet wachten op je geld of dat zelfs facturen onbetaald blijven. Dat geeft niet alleen grote frustraties, maar het zorgt mogelijk ook voor cashflow problemen.
 
Met ons team van professionele incasso specialisten, juristen en incasso advocaten uit Veenendaal zorgen wij ervoor dat jij zo snel mogelijk jouw factuur betaald krijgt. Onze aanpak is daadkrachtig en strikt. Je bent exact op de hoogte van de vorderingen die we maken, want je ontvangt van ons regelmatig updates. Dit zie jij terug in je persoonlijke account binnen ons klantenportaal. Zo zorgen we voor snelheid en weet je precies wat je kan verwachten.

Bij Jurato begrijpen we dat geschillen soms complexe communicatieproblemen met zich meebrengen. Onze dagelijkse praktijk brengt ons in aanraking met diverse situaties, van arbeidsconflicten tot zakelijke geschillen en conflicten met de overheid. In deze context speelt het team Procederen & Mediation een cruciale rol.

Wanneer een overeenkomst vastloopt of samenwerking met een andere partij moeizaam lijkt, staat ons team klaar om je bij te staan. Onze professionals begrijpen zowel de inhoudelijke juridische vraagstukken als de procedurele spelregels. Soms is een gerechtelijke procedure nodig, waarbij onze juristen je van begin tot eind begeleiden. Maar we geloven ook in mediation als waardevolle aanpak. Mediation, onder leiding van een neutrale bemiddelaar, biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan en samen een pad naar de toekomst te vinden.

Bij Jurato kun je rekenen op onze bedrijfsjuristen en advocaten die je begeleiden van het eerste conflict tot een mogelijke gerechtelijke uitspraak, en alles daartussenin. We verwelkomen je graag voor de beste aanpak van jouw geschil.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze visie

Analyse
De totaaloplossing

Vaak worden wij ingeschakeld wanneer er al een probleem speelt. Echter is het onze visie dat we op voorhand veel problemen kunnen voorkomen. Onze bedrijfsjuristen werken preventief met de visie van de ondernemer in het achterhoofd. Met onze ‘Juridische bedrijfsscan’ brengen we alle aspecten van het bedrijf in kaart. Wij stellen een rapportage op en doen aanbevelingen. Op deze manier heb je inzicht en verlaag je risico’s en de kans op juridische en financiële schade.

Inzicht geeft uitzicht, dat staat vast!

'Als een meesterschaker denken wij tien stappen vooruit.
We overzien mogelijke risico’s, voorkomen problemen en handelen doeltreffend.'

Onze klantcases

Cases

Onze klanten

Clients